Technológie

Markforged - Mark Two

Technológia tlače dvoma tlačovými hlavami – jedna hlava vytvára nylonovú bázu výtlačku, obdobne ako iné 3D tlačiarne vhodné na použitie nylonových filamentov. Jedinečne riešená druhá tlačová hlava pridáva do nylonovej bázy kontinuálne vlákno (sklenené, kevlarové alebo uhlíkové) a tým vytvára kompozit s výrazne lepšími vlastnosťami ako samotný nylon. O vhodnú kombináciu oboch materiálov sa stará proprietárny na mieru vyvinutý softvér Eiger (bez inštalácie, v internetovom prehliadači). Tlač z 1,75mm tlačovej struny, použitie výlučne proprietárnych filamentov.

  • Rozmery výtlačku 320mm x 132mm x 154mm
  • Rozlíšenie (minimálna hrúbka vrstvy) 0,1 mm
  • Rozmery tlačiarne 575mm x 322mm x 360mm
  • Napájanie / výkon 100–240 V  /  150 W

Nylonový filament (báza)

Bol vybratý ako báza pre kompozitné materiály tlačené na tlačiarňach výrobcu Markforged pre najušľachtilejšie vlastnosti spomedzi FDM (FFF) filamentov. Spája vysokú pevnosť, odolnosť, v tenkostenných aplikáciách i ohybnosť. Pre jeho biokompatibilitu je často používaný v medicíne. Pri 3D tlači sa vyznačuje malou tepelnou rozťažnosťou, výtlačky sú odolné voči všetkým bežným chemikáliám a rozpúšťadlám.

Sklenené vlákno

Sklenené vlákno je cenovo najvýhodnejší materiál. V porovnaní s uhlíkovým kompozitom ponúka rovnakú pevnosť, 40% tvrdosť a dvojnásobnú hmotnosť. Vhodný na bežné použitie pre diely s požiadavkou na zvýšenú pevnosť.

Kevlar

Kevlar má najlepšiu oteru vzdornosť a z ponúkaných kompozitov je najohybnejší. Vhodný pre diely s požiadavkou na trvácnosť a odolnosť voči nárazom.

HSHT Sklenené vlákno

Vysokopevnostné vysokoteplotné sklenené vlákno bolo špeciálne vyvinuté pre aplikácie vyžadujúce vysokú pevnosť v tepelne náročnom prostredí (105°C – 140°C)

Uhlíkové vlákno

Uhlíkové vlákno má najvyšší pomer pevnosti ku hmotnosti a tiež najvyššiu tepelnú vodivosť. Vynikajúci pre riešenia vyžadujúce najvyššiu možnú tvrdosť a pevnosť.

Tlačiareň - Průša

RepRap tlačiareň s jednou tlačovou hlavou a vyhrievanou podložkou. Kombinovateľná s rôznymi druhmi softvéru, základné softvérové vybavenie open source. Otvorený koncept s možnosťou ďalšieho rozvíjania, modifikácie a aktualizácie na novšie verzie. Vybavený LCD displejom a slotom na SD kartu pre autonómnu tlač.

  • Maximálne rozmery výtlačku 250mm x 210mm x 200mm
  • Rozlíšenie (minimálna hrúbka vrstvy) 0,05 mm
  • Rozmery tlačiarne 420mm x 420mm x 380mm
  • Napájanie / výkon  240 V  /  200 W (priemerne 70-100)

Väčšina bežne dostupných filamentov