Služby

Návrh

Dokážeme vytvoriť model od slovného popisu zákazníkovej predstavy, alebo na základe rôznych druhov technickej dokumentácie a dodatočnej konzultácie. Ponúkame i služby konštruktéra, ktorý Vašej predstave dá nielen požadovaný vzhľad, ale pri dizajne zohľadní i potrebné mechanické vlastnosti výrobku.

Dôležitou súčasťou procesu 3D tlače je transformácia parametrov vytvoreného 3D modelu do súboru inštrukcií pre tlačiareň vrstvu po vrstve – rozhoduje o výslednej reálnej štruktúre materiálu, a tým o mechanických vlastnostiach výtlačku, ale taktiež o vzhľade a textúre jeho povrchu. V tejto novej disciplíne do značnej miery rozhodujú skúsenosti s konkrétnymi značkami filamentov na konkrétnych tlačiarňach. Snažíme sa budovať naše know-how v tejto oblasti takým tempom, aby sme dokázali riešiť výzvy, s ktorými sa stretávajú naši zákazníci.

scan3D-b

3D skenovanie

Vytváranie 3D modelov pomocou 3D skenovania reálnych objektov a ich následnej úpravy podľa požiadaviek je v štádiu prípravy. V súčasnosti riešime 3D skenovanie sprostredkovaním služieb partnera, ktorý disponuje špičkovou technológiou a rozsiahlymi skúsenosťami v tejto oblasti.

support-b

Poradenstvo

Naše skúsenosti a vedomosti sú našim zákazníkom k dispozícii na báze konzultácie jednotlivých požiadaviek i vo forme pravidelnej služby.

3Dprint-b

3D tlač

Na základe dodaných 3D modelov sme pripravení vytlačiť požadované diely v termíne určenom aktuálnym vyťažením našich kapacít.
V prípade záujmu o tlač z kompozitových materiálov disponujeme počítačovým vybavením, ktoré dodaný model modifikuje podľa požiadaviek na špecifické vlastnosti výtlačku a automaticky integruje vrstvy sklených, kevlarových alebo uhlíkových vláken.