Spolupráca

Pred tradičnými spôsobmi reklamy uprednostňujeme propagáciu možností a vlastností nami využívaných technológií formou prípadových štúdií a praktických aplikácií. Hľadáme projekty vhodné na tento účel.

Neváhaj nás osloviť, ak:

  • pôsobíš v oblasti výskumu a vývoja technologických zariadení a hľadáš alternatívne cesty od návrhu ku funkčnému prototypu súčiastok a dielov;
  • sa venuješ rekonštrukcii, modifikácii, tuningu strojov alebo zákazkovej strojárskej výrobe;
  • sa zaoberáš vlastnosťami inovatívnych materiálov a máš schopnosti a možnosti prevádzať testy a porovnávacie štúdie;
  • máš rozpracovaný alebo pripravený vlastný projekt s využitím technológie 3D tlače, ale vlastnosti a možnosti iných materiálov a 3D tlačiarní nie sú dostatočné pre Tvoje potreby;
  • máš vedomosti a schopnosti z oblasti antropometrie a ergonómie s nápadmi alebo projektami na ich uplatnenie v oblasti zákazkového dizajnu a výroby;
  • pôsobíš v oblasti medicínskych aplikácií, pre ktoré by nami používané technológie mohli byť vhodným riešením;
  • máš inú konkrétnu predstavu o možnostiach využitia technológií, produktovslužieb našej spoločnosti…

Pre nadviazanie spolupráce prihliadame na formálne predpoklady len v minimálne nevyhnutnej miere. Hlavnými kritériami hodnotenia prípadných partnerov a projektov je ich celková kvalita spracovania, originalita a realizovateľnosť základnej myšlienky, ako aj vytrvalosť a odhodlanie autorov pri realizácii ich zámerov.